Afdrukken

Jeroen Koorevaar

Naam: Jeroen KoorevaarJeroen Koorevaar
Studierichting:
Diermanagement
Afstudeerjaar: 2004
Bedrijf: Adviesbureau E.C.O. Logisch

 

 

 

Oktober 2014: Wetenschappelijk adviseur voor BBC Two bij het filmen van het gedrag van een kuiken van de grote honingspeurder in het nest van de kleine bijeter in Zambia (publicatie 3de kwartaal 2015)

Oktober 2012: Wetenschappelijk adviseur voor BBC One bij het filmen van de Afrikaanse koekoek in het nest van de vorkstaartdrongo in Zambia als onderdeel van de Life Story Series, Episode 6, Parenthood, gepubliceerd in 2014

Sinds 2009: Vennoot van Adviesbureau E.C.O. Logisch

Sinds 2009: Onderzoeksassistent van Claire Spottiswoode (Universiteit van Cambridge) in haar onderzoek naar koekoeken en andere broedparasieten in Zambia

April – november 2006: Onderzoeksassistent van R. de Boer en R. Zoer bij hun onderzoek naar krokodillen in Afrika

Februari – juli 2005: Onderzoeksassistent van Victoria Jones bij haar PhD naar de relatie tussen de Cyprus grasmus en kleine zwartkop op Cyprus

Verenigingen / bestuurswerk

Sinds 2015: Assistent trainer Jachthonden Delfland (KJV Zelfopleiding Jachthonden)

Sinds 2014: Bestuurslid Wildbeheereenheid Delfland

Sinds 2011: WBE Delfland (uitvoeren tellingen, geven voorlichting, etc.)

Sinds 2010: Lid Koninklijke Jagersverenging

2006 – 2009: Vrijwilliger SOVON (monitoren broedvogels / wintertellingen)

Sinds 2000: Vrijwilliger RAVON (diverse inventarisaties / monitoring)

1999 – 2003: Bestuurslid Werkgroep Fryslân, regionale werkgroep van Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde Lacerta

Na zijn opleiding Diermanagement heeft Jeroen eerst de tijd genomen voor twee projecten in het buitenland. Geen inkomen, geen kosten, wel werk- en levenservaring was het devies.

Hierna is hij als ecologisch adviseur aan het werk gegaan, eerst twee jaar bij een werkgever en sinds 2009 als vennoot binnen Adviesbureau E.C.O. Logisch. Dit bedrijf groeide sindsdien van drie naar zeven medewerkers en groeit nog steeds. Hij inventariseert / monitort (beschermde) amfibieën, reptielen, vissen, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en vogels en adviseert lokale overheden, projectontwikkelaars, aannemers en particulieren hoe zij met beschermde soorten conform de geldende wet- en regelgeving om dienen te gaan. Ook het geven van gastcolleges, excursies en workshops vallen onder zijn werkzaamheden. Daarnaast adviseert het bedrijf over het toepassen van het BREEAM-duurzaamheidskeurmerk, gedragscodes Flora- en faunawet en ecologische werkprotocollen.

Naast zijn werk als ecoloog maakt Jeroen zich sterk voor duurzame benutting van wat de natuur te bieden heeft. Vanuit Wildbeheereenheid Delfland probeert hij het duurzaam gebruik van het buitengebied een extra impuls te geven door boeren en jagers te laten zien dat met kleine inspanningen de biodiversiteit kan worden vergroot.

Voor meer informatie, kijk ook eens op zijn LinkedIn profiel https://www.linkedin.com/in/jeroenkoorevaarecologisch