Afdrukken

Marije Langstraat

Naam: Marije Langstraat
Studierichting: Milieukunde
Afstudeerjaar: 2007
Bedrijf: By Nature

 

 

 

 Bijzondere prestaties:

Sinds februari 2013 werk ik aan het WATERS-project in Nsanje, Zuid-Malawi. Een project dat door landherstel (herbebossing, bosbeheer, watermanagement en duurzame landbouwtechnieken) werkt aan het minder kwetsbaar maken van lokale bevolking voor klimaatgerelateerde rampen als overstromingen en droogtes. Hierbij gebruiken we het Ecosystem Service Approach, een methode waarin het ecosysteem centraal staat bij het opstellen van management plannen en beheer. Ik begeleid ambtenaren bij de implementatie van deze methode en bij het opleiden van de lokale bevolking in het beheren van hun leefgebied. Op marijelangstraat.waarbenjij.nu houd ik een persoonlijk verslag bij van mijn leventje in Nsanje.

Tijdens mijn verblijf hier ben ik tegelijkertijd met een lokale organisatie een weeshuis aan het bouwen. Hard nodig vanwege de vele HIV-wezen in dit gebied, die momenteel op straat leven. Ik ondersteun hierbij door het helpen bij het opstellen van management plannen, financiële plannen en door geld in te zamelen met de Makoko Foundation. Meer info op www.makokofoundation.org

In Nederland werk ik als freelance adviseur met mijn eigen bedrijf By Nature, gespecialiseerd in ecologie, ruimtelijke ordening en klimaat adaptatie. Meer info over By Nature en het WATERS-project is te vinden op: www.bynatureadvies.nl