Gerwin Koopmans

Naam: F Koopmans
Studierichting: Milieukunde
Afstudeerjaar: 1993/1996
Bedrijf: Wageningen Universiteit

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

  • Gepromoveerd op het proefschrift “Characterization, Desorption, and Mining of Phosphorus in Noncalcareous Sandy Soils” (5 maart, 2004) bij Prof. Willem van Riemsdijk en Prof. Oene Oenema, Wageningen Universiteit. In dit proefschrift worden o.a. de resultaten van een proef gericht op het uitmijnen van een fosfaatrijke landbouwgrond beschreven. Uitmijnen wordt gezien als een veelbelovende maatregel om fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met een te hoog fosfaatgehalte naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.
  • Projectleider van het Alterra-project “Fosfaatfilters” (2009-2011), waarin een succesvolle methode werd ontwikkeld om uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater te verminderen (voor meer informatie, zie http://www.kennismoetstromen.nl/?e=12&w=aanpak-nutrientenkringloop).
  • Postdoctoraal onderzoeker in een Chinees-Nederlands samenwerkingsproject “Remediation and Integrated Management ofHeavy Metal Polluted Soils”.
    (Co-)Auteur van meer dan 30 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, 6 artikelen in Nederlandstalige tijdschriften en een boekhoofdstuk (sinds 1998).
  • Mede-organisator van de “Fourth International Phosphorus Workshop (IPW4)”, 2004, Wageningen, Nederland en van seminars tijdens de “2010 ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings, 2010, Verenigde Staten, “Eurosoil”, 2012, Bari, Italië en “Goldschmidt”, 2013, Florence, Italië.
  • Associate Editor van het Journal of Environmental Quality (sinds 2011).
  • Outstanding Associate Editor van het Journal of Environmental Quality in 2011.

In 1993 is Gerwin Koopmans (1972) afgestudeerd aan het Prof. H.C. van Hall Instituut in Groningen (Milieukunde). Tijdens zijn afstudeeropdracht bij het AB-DLO raakte hij sterk geïnteresseerd in onderzoek op het raakvlak van biologie en bodem. Gerwin besloot daarom een studie Milieubiologie te volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1996 afrondde. In 1998 kreeg hij de mogelijkheid om promotie-onderzoek uit te voeren bij Wageningen Universiteit naar het uitmijnen van landbouwgronden met een te hoog fosfaatgehalte, een onderwerp waarop hij in 2004 promoveerde. In 2004 ging hij verder als postdoctoraal onderzoeker bij Wageningen Universiteit, in een Chinees-Nederlands samenwerkingsproject. Tijdens dit project voerde Gerwin in samenwerking met Alterra en het Institute of Soil Science uit Nanjing onderzoek uit naar het gedrag en de biologische beschikbaarheid van zware metalen in de bodem. In 2007 kreeg hij een vaste aanstelling als onderzoeker in het team Duurzaam Bodemgebruik bij Alterra; hier voert Gerwin voor diverse opdrachtgevers onderzoek uit naar de uitspoeling van nutriënten uit landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater en naar de ontwikkeling van maatregelen om fosfaatverliezen te verminderen. In 2010 werd Gerwin (tijdelijk) aangesteld bij Wageningen Universiteit. Hier houdt hij zich momenteel vooral bezig met onderzoek naar het gedrag en biologische risico’s van zilvernanodeeltjes.

Naar boven