Afdrukken

Jürgen Sijbesma

Naam: Jürgen Sijbesma
Studierichting: Diermanagement
Afstudeerjaar: 2007
Bedrijf: UMC Groningen

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

Sport

Tijdens zijn afstuderen in 2007 is Jürgen Sijbesma als biotechnicus gaan werken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming in het UMC Groningen. Een afdeling waar diagnostiek, opleiding en onderzoek plaats vindt met behulp van radioactieve stoffen. In 2008 werd hij coördinator van een tweetal laboratoria waar dierexperimenten plaats vinden. Buiten de ondersteuning van researchers bij dierexperimenten was hij daar verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, onderhoud, controle en planning van beide laboratoria. Door de coördinerende taken in combinatie met ondersteuning bij experimenteel onderzoek heeft Jürgen eind 2010 een protocol ontwikkeld waardoor voor bepaalde dierexperimenten minder dieren nodig zijn. Dankzij de vermindering van het aantal benodigde proefdieren mocht hij in 2011 de Prijs Alternatieven voor Dierproeven, uitgereikt door de minister van VWS, in ontvangst nemen. De prijs en alle publiciteit die het voor de afdeling heeft gegenereerd, heeft in 2012 de basis gelegd voor een promotietraject wat Jürgen hoopt af te sluiten met een PHD (doctoraat). Sinds 2010 is hij lid van een kwaliteitswerkgroep die als taak heeft het (proefdierkundig)onderzoek van de betrokken afdelingen te optimaliseren
en te standaardiseren met als doel uiteindelijk te gaan werken volgens Good Laboratory Practice (GLP); een kwaliteitssysteem voor onderzoek en laboratoria binnen het preklinisch onderzoekgebied. Sinds 2012 is Jürgen door medewerkers van het UMCG gekozen als lid van de Onderdeel Commissie (OC). Een onderdeel van de medezeggenschap structuur van het UMCG en is hij benoemd tot voorzitter.
Niet alleen in zijn werk maar ook in zijn sport blinkt Jürgen uit! Hij heeft een actieve vechtsportcarrière opgebouwd in Koreaanse krijgskunsten. Naast trainingen en lesgeven behaalde hij geweldige resultaten op nationale en internationale toernooien.