Afdrukken

Wilco Fopma

Naam: Wilco Fopma
Studierichting: Milieukunde
Afstudeerjaar: 1996
Bedrijf: GrondNet BV

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

Wilco Fopma (1971) studeert in 1996 af in de richting Milieu Techniek, grond en water. De passie voor grond en water in het algemeen bepaalde zijn keuze voor de studie Milieukunde. Tijdens de studie is Wilco zeer actief in de studentenvereniging Demeter en daarna in de stichting RDnA. Tijdens het fusieproces van de drie verenigingen is Wilco in meerdere commissies actief geweest en heeft hij de aankoop van het huidige pand van de studentenvereniging begeleid. Tot op heden is Wilco nog steeds beheerder van het pand aan de Herenwal 1-1a te Leeuwarden en is er een actief contact met de pandcommissie. Wilco is buitengewoonlid van studentenvereniging Osiris.

Via een stageperiode in Heerenveen en Duitsland heeft Wilco kennisgemaakt met kleinschalige waterzuivering en grondverzet. Tijdens het afstuderen wordt d.m.v. biologische waterzuivering  getracht de waterbodem van de Potmarge in Leeuwarden te reinigen. Na zijn afstuderen kiest hij voor een vervolg in de bodem/grondverzet. Na het werken bij de Belastingdienst en KvK wordt via Mateboer in Kampen de eerste ideeën in grondverzet verwezenlijkt.

Tijdens de werkzaamheden bij de BMD Friesland Drenthe wordt W.Fopma milieuadvisering opgericht. W.Fopma milieuadvisering begeleid grondstromen en koopt verontreinigde locaties over van derden. Na oprichten van W.Fopma milieuadvies wordt GrondNet bv overgenomen, waar hij tot op heden de directeur van is.