Sander Hofman

Naam: Sander Hofman
Studierichting: Diermanagement
Afstudeerjaar: 2004
Bedrijf: KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen)

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

Sander is geboren (1978) en getogen op de Veluwe, alwaar hij al snel een grote liefde voor de natuur ontwikkelde. Op zijn 15e ging hij aan de slag op Apenheul als assistentdierverzorger en is dit eigenlijk blijven doen gedurende een groot deel van zijn studententijd. Tijdens de specialisatie Beleid & Voorlichting en Wildlife Management liep Sander stage in Pongola Game Reserve, KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Hier deed hij met een medestudent onderzoek naar de invloed van grote herbivoren op de vegetatie en werd een beleidsplan geschreven met betrekking tot de gevlekte hyena (Crocuta crocuta).

Tijdens een stage op Apenheul richtte hij zich volledig op werkzaamheden m.b.t. twee Europese fokprogramma’s. De afstudeeropdracht was het in kaart brengen van de effecten van hoefdieren op de beuk (Fagus sylvatica) in Nationaal Park “Veluwezoom”. Naast zijn studie heeft Sander zich altijd ingezet voor studentenvereniging Osiris.Direct na de studie kon hij op Apenheul beginnen als gorillaverzorger en assisteerde daarnaast de curatoren op het gebied van stamboeken en dieradministratie.

Sinds 2006 is Sander werkzaam bij de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). De KMDA is opgericht in 1843 en heeft ondermeer Zoo Antwerpen en Dierenpark Planckendael onder haar hoede. Daarnaast is het beheerder van natuurreservaat De Zegge. De KMDA is met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar de grootste speler op toeristisch gebied in België en speelt een vooraanstaande rol op wereldvlak wat betreft wetenschappelijk onderzoek en conservatie. In de functie van curator zoogdieren & projecten is Sander verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van verzorging, huisvesting en transporten van zoogdieren en de zoölogische begeleiding van nieuw te ontwikkelen (zoog)dierverblijven in Zoo Antwerpen en Dierenpark

Planckendael. Het acteren op Europees niveau, m.n. binnen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), is bij collectieplanning van groot belang. Sander heeft zijn studie Diermanagement altijd gezien als een middel en niet als een doel op zich. De bijbaan in het werkveld tijdens de opleiding en de sociale vaardigheden die werden opgedaan gedurende het studentenleven hebben volgens hem een grote invloed gehad op het verloop van de carrière en zijn derhalve niet uit te vlakken.

Verdiensten:

  • 2005 Detachering bij ‘Operation Loango’ in Gabon. Toezicht houden op de verzorging van een aantal gorilla’s in een rehabilitatieproject en verscheidene educatieve en onderzoeksprojecten initiëren en uitvoeren.
  • 2006 In samenwerking met architectenbureaus dierenverblijven ontwikkelen. Vb. Zoo Antwerpen: leeuwenverblijf met stokstaartjes en vosmangoesten, verblijven voor amoertijgers en –luipaarden, Masterplan. Dierenpark Planckendael: nieuwe savanne, olifantenverblijf. De Zoo van Antwerpen bestaat al sinds 1843. Het doet Sander deugd moderne dierenverblijven te mogen ontwerpen en zo dierenwelzijn en bezoekersbeleving te verhogen. Dit met respect voor het monument.
  • 2007 CITES-expert voor de Belgische overheid. Het determineren van (delen van) zoogdieren bij bijvoorbeeld particulieren thuis of verdachte zendingen afkomstig van het vliegveld of de haven.
  • 2010 Zitting in de adviesgroep van de Dienst Dierenwelzijn en CITES van de Belgische Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Advies uitbrengen over aanpassingen op het gebied van de minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen zoals vastgesteld in de Belgische dierentuinwetgeving.

 

Verschillende werkzaamheden in Europees verband voor EAZA:

  • 2006 Zitting in een elftal ‘species committees’ van EEP’s (European Endangered Species Programme), waaronder die voor amoerluipaard, tijger, giraffe, bonobo, brilbeer. De leden van het ‘species committee’ ondersteunen de EEP-coördinator m.b.t. de beleidsvorming betreffende zijn soort in Europa. De welbekende fokprogramma’s.
  • 2008 Europees soortcoördinator voor de duingazelle (Gazella leptoceros). In deze hoedanigheid de laatste duingazellen in Europese dierentuinen behoeden voor uitsterven. In de natuur van Noord-Afrika is de duingazelle met zo’n 3000 exemplaren kritiek bedreigd. In Europa leven er nog maar 10. Allen in Planckendael.
  • 2009 Subgroup leader van de Giraffe and Okapi subgroup van de Antelope & Giraffe TAG van EAZA. Toezicht houden op het functioneren van het okapi en giraffe EEP.
  • 2010 EEP-coördinator van het okapi (Okapia johnstoni) EEP. Tevens wereldstamboekhouder voor deze soort.
Naar boven