Afdrukken

René van Amersfoort

Naam: René van Amersfoort
Studierichting: Levensmiddelentechnologie
Afstudeerjaar: 1992
Bedrijf: vABC B.V.

 

 

 

 

 

Bijzondere prestaties

René van Amersfoort (1966) is zijn studie Levensmiddelentechnologie te Bolsward begonnen in 1988. In 1992 is René afgestudeerd in het profiel Productie Management met als afstudeerrichting

Zuivel/Vlees en Watertechnologie. Sindsdien heeft hij diverse functies bekleed bij bekende toonaangevende bedrijven.

In 2002 heeft hij het bedrijf vABC opgericht. vABC BV is het bedrijf voor produktie-en onderhoudsmanagement ondersteuning. vABC BV is een kleine zelfstandige BV dat zich richt op advisering en ondersteuning van productie en onderhoudsmanagement binnen de procesindustrie. vABC BV heeft ruime ervaring binnen de levensmiddelenindustrie, tevens zijn de grafische, farmaceutische en chemische industrie bekende terreinen.

Door het uitvoeren van nulmetingen wordt helder de huidige situatie in kaart gebracht vervolgens wordt samen met de klant de gewenste situatie bepaald en een praktisch implementatietraject

opgezet. Tijdens dit traject begeleidt vABC BV de klant om methodieken als WCM (World Class Manufacturing), TPM (Total Productive Maintenance) en MM (Maintenance Management) succesvol in te voeren op de werkvloer en aldaar te borgen. Voor het borgen wordt onder andere gebruik gemaakt van landelijk erkende WCM opleidingen.

Verdiensten: