Wall of Fame

Het Van Hall Larenstein te Leeuwarden heeft inmiddels een alumnibestand om u tegen te zeggen. We hebben het hier over ongeveer 15.000 personen die een diploma hebben behaald aan de Hogeschool te Leeuwarden inclusief haar voorgangers uit Bolsward, Leeuwarden en Groningen. Op de locatie in Leeuwarden vind je hier weinig van terug, wat natuurlijk erg jammer is. Onze alumni bevinden zich overal in de wereld in de meest bijzondere functies, waar we als “Van Hallers” best wel wat trotser op mogen zijn!

Aristaeus heeft dan ook het voortouw genomen om zowel de studenten, de bezoekers als het personeel te laten zien waar onze alumni zoal 100 1105terecht zijn gekomen. Dit in de vorm van de “Wall of Fame”-vitrine op Van Hall Larenstein in Leeuwarden, welke voor het eerst is aangeboden tijdens de Carrièredag in 2009.
De structuur van de vereniging is onderverdeeld in vier hoofdafdelingen, welke gelijk staan aan de vier grote opleidingsgebieden van Van Hall. Het gaat om de afdelingen Landbouw (en Bedrijfskunde), Life Sciences, Milieukunde en Diermanagement. De leden van Aristaeus kunnen per opleidingsgebied prominente personen voordragen, waar na goed overleg door de afdelingen een selectie wordt gemaakt. Deze vier personen worden benoemd tot “Alumnus van het Jaar” en komen dan ook een jaar lang in de “Wall of Fame”-vitrine te hangen. Tijdens de Carrièredag wordt de Wall of Fame voor dat schooljaar onthuld.

Voor schooljaar 2015 zijn Edwin Heitmeijer (Landbouw en Bedrijfskunde), Jurgen Bootsveld (Life Sciences), Melchior Schenk (Milieukunde) en Jeroen Koorevaar (Diermanagement) de alumni van het jaar. In de loop van het jaar worden deze alumni ook geïnterviewd en leest u deze interviews op onze website. Meer informatie over de alumni van het jaar vindt u door op onderstaande jaartallen te klikken.

Wall of Fame voorgaande jaren:

Naar boven