10th mei 2015
 

"Er is een rapport verschenen: ‘Fraude in de vleesketen’ op 23 maart 2015"

“Eindelijk is er een begin gemaakt om de fraudes volledig in beeld te brengen en de maatregelen aan te kondigen van een strikter handhavingsbeleid in de vorm van zware sancties”, zei ik tegen mijn collega. Helaas heeft het rapport niet het niveau dat ik van de NVWA noch van haar Inlichtingen en Opsporingsdienst verwacht. Als mijn medewerkers rapporten publiceren met een inhoudelijk rendement van nog geen 20%, zonder auteursvermelding en datum kunnen zij een opmerking van mij verwachten wegens knoeiwerk dat verricht is in de baas z’n tijd. Onze overheid is kennelijk wat minder streng voor haar werknemers.

Lees meer...
01st mei 2015

logo2Een nieuw en interessant interview! In dit geval gaat het om Carmen Ampt, specialist op het gebied van meloenen.

 

Klik hier voor het volledige interview.

28th april 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De visdieven zijn half april weer gesignaleerd in Leeuwarden. Ze hebben minstens 5.500 kilometer gevlogen van de West-Afrikaanse overwintergebieden naar de Nederlandse broedgebieden. De kolonie is net als voorgaande jaren, weer neergestreken in Leeuwarden. 

 

Lees meer...
26th april 2015
 
"Het schandaal van de te lichte supermarktverpakkingen voor vlees en vis"
 

De vochtabsorberende matrasjes onderin de bakjes vlees en vis die in de supermarkten liggen te pronken bracht ons op het idee om eens te meten hoeveel de consument moet betalen voor dit waterig tafereel. De uitkomsten van ons onderzoekje met 24 monsters verspreid over vier supermarkt ketens overtrof onze meest perverse fantasieën voor wat betreft de warenwettellijke overtredingen op het gebied van gewichtsaanduidingen.

Lees meer...
16th april 2015
 
logo2"Interim Penningmeester Barry Beemsterboer"
 
Tijdens afgelopen vergadering ben ik geïnstalleerd als de interim penningmeester, daarom zal ik graag een momentje willen nemen om mijzelf aan u voor te stellen. Oorspronkelijk kom ik uit Noord-Scharwoude, en heb na de middelbare school MBO levensmiddelentechnologie gestudeerd aan het Clusius College te Alkmaar. Direct hierna (2005) ben ik naar Leeuwarden gegaan voor mijn HBO LMT. Tijdens deze tijd heb ik naast mijn school veel werk gedaan voor het Grand Café Van Hall als o.a. bottelier. Tijdens mijn werkzaamheden in het Grand Café kwam ik veelvuldig in contact met leden van Aristaeus, dus was het niet verwonderlijk dat ik bij mijn afstuderen direct lid werd van Aristaeus.
 
Lees meer...
15th april 2015
 
logo2

"Wie is de nieuwe secretaris?"

Dat ben ik! Ik ben Soraya Bastemeijer, 25 jaartjes jong en samenwonend en werkend in Leeuwarden. In 2007 ben ik begonnen met de opleiding Diermanagement op Van Hall en op die manier in aanraking gekomen met studentenvereniging Osiris en ook snel met Aristaeus. Tijdens mijn studietijd tot 2012 heb ik naast Diermanagement ook Agrarische bedrijfskunde gestudeerd en een verkorte opleiding voor dierenarts assistent.

Lees meer...
13th april 2015
 
logo2Vrijdag 26 juni is er een bijzondere VVA-excursie in 'Regio West', die je niet mag missen (OOK GRATIS VOOR ARISTAEUS-LEDEN). Dit keer gaan we in Rotterdam, de oude havengebieden en oude stadsranden bezoeken die een unieke transitie ondergaan. Rotterdam loopt voorop met duurzame architectuur, stadslandbouw en coöperatieve duurzame energieprojecten en waterbeheer. Dat de stad daardoor aantrekkelijker wordt is te zien aan de groei van de bevolking, die neemt na decennia van krimp de laatste 5 jaren weer toe en  afgelopen jaar zelfs met 7000 personen . Uniek aan deze excursie is dat de openbare ruimte en voedsel elkaar raken. De rode draad in dit verhaal is dat we gaan naar een duurzamere samenleving met een hogere participatiegraad. We gaan drie plekken bezoeken, het Dakpark, de voedseltuin en de stadsboerderij .
 
Lees meer...
12th april 2015
 

"De NVWA wordt nóg tandelozer en slapper in haar optreden tegen voedselfraude"

Op 2 april 2015 heeft de Inspecteur – generaal Dr. Ir. Harry Paul van de NVWA een tenenkrommende redevoering gehouden aan een uitermate volwassen gehoor tijdens de Food Event in de Brabanthallen. De speech die in de eerste zin al met ‘ik’ begon, gaf een ontgoochelende kijk op de strategie die de hoogste baas van de NVWA kennelijk volgt en deed mij inhoudelijk sterk denken aan de catechisatie van vroeger. Het maakt mij zeer verdrietig om een dergelijke weke boodschap te moeten horen van de hoogste baas van de autoriteit die zich met hand en tand moet gaan verzetten tegen de alom aanwezige en uitdijende vormen van voedselfraude. Hij riep zijn gemeente op om massaal te gaan klokkenluiden, de handen ineen te slaan waarbij hij zelf vaststelde dat zijn inspecteurs, inclusief de IOD steeds bijleren en het steeds beter gaan doen en sneller zaken signaleren. ZZzzz.

Lees meer...
10th april 2015
 
27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De teelt van pootaardappelen levert een grote toegevoegde waarde in Friesland. De pootgoedsector staat de komende jaren echter voor grote uitdagingen. Om de koppositie te behouden, bundelen partijen krachten voor onderzoek en innovatie in de akker- en tuinbouw.
 
 
 
Lees meer...
07th april 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De opleidingen van Hogeschool VHL die recent geaccrediteerd zijn door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), hebben sinds 2014 dezelfde graden als universitaire opleidingen. Zij mogen 'of science', dan wel 'of business administration' toevoegen aan de graad bachelor of master.

 

Lees meer...
Naar boven