13th april 2015
 
logo2Vrijdag 26 juni is er een bijzondere VVA-excursie in 'Regio West', die je niet mag missen (OOK GRATIS VOOR ARISTAEUS-LEDEN). Dit keer gaan we in Rotterdam, de oude havengebieden en oude stadsranden bezoeken die een unieke transitie ondergaan. Rotterdam loopt voorop met duurzame architectuur, stadslandbouw en coöperatieve duurzame energieprojecten en waterbeheer. Dat de stad daardoor aantrekkelijker wordt is te zien aan de groei van de bevolking, die neemt na decennia van krimp de laatste 5 jaren weer toe en  afgelopen jaar zelfs met 7000 personen . Uniek aan deze excursie is dat de openbare ruimte en voedsel elkaar raken. De rode draad in dit verhaal is dat we gaan naar een duurzamere samenleving met een hogere participatiegraad. We gaan drie plekken bezoeken, het Dakpark, de voedseltuin en de stadsboerderij .
 
Lees meer...
12th april 2015
 

"De NVWA wordt nóg tandelozer en slapper in haar optreden tegen voedselfraude"

Op 2 april 2015 heeft de Inspecteur – generaal Dr. Ir. Harry Paul van de NVWA een tenenkrommende redevoering gehouden aan een uitermate volwassen gehoor tijdens de Food Event in de Brabanthallen. De speech die in de eerste zin al met ‘ik’ begon, gaf een ontgoochelende kijk op de strategie die de hoogste baas van de NVWA kennelijk volgt en deed mij inhoudelijk sterk denken aan de catechisatie van vroeger. Het maakt mij zeer verdrietig om een dergelijke weke boodschap te moeten horen van de hoogste baas van de autoriteit die zich met hand en tand moet gaan verzetten tegen de alom aanwezige en uitdijende vormen van voedselfraude. Hij riep zijn gemeente op om massaal te gaan klokkenluiden, de handen ineen te slaan waarbij hij zelf vaststelde dat zijn inspecteurs, inclusief de IOD steeds bijleren en het steeds beter gaan doen en sneller zaken signaleren. ZZzzz.

Lees meer...
10th april 2015
 
27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De teelt van pootaardappelen levert een grote toegevoegde waarde in Friesland. De pootgoedsector staat de komende jaren echter voor grote uitdagingen. Om de koppositie te behouden, bundelen partijen krachten voor onderzoek en innovatie in de akker- en tuinbouw.
 
 
 
Lees meer...
07th april 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De opleidingen van Hogeschool VHL die recent geaccrediteerd zijn door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), hebben sinds 2014 dezelfde graden als universitaire opleidingen. Zij mogen 'of science', dan wel 'of business administration' toevoegen aan de graad bachelor of master.

 

Lees meer...
02nd april 2015
 
logo2Een nieuw en interessant interview van een Alumnus van het Jaar! In dit geval gaat het om Marije Langstraat, alumnus van het jaar 2014 voor de richting Milieukunde.
 

Klik hier voor het volledige interview.

25th maart 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671Na de succesvolle start van Operatie Steenbreek op Hogeschool VHL in januari, gaan de activiteiten in Icoonstad Leeuwarden binnenkort volop van start. Reden voor Omrop Fryslân om aandacht het project te besteden.

Operatie Steenbreek is een landelijk project gericht op het tegengaan van verstening van particuliere tuinen.

Lees meer...
22nd maart 2015
 
"Hygiëne in de horeca is soms ver te zoeken. Onze onderzoeksresultaten"
 

In de laatste twee dagen van 2014 hebben wij een indicatieve bacteriologische steekproef uitgevoerd in de Horeca in Gelderland en Overijssel. Het betrof 32 monsters die genomen zijn bij 24 bedrijven. Dat de ‘horeca Truus’ weinig benul heeft van hygiëne was ons allang bekend maar dat wij zoveel ellende zouden aantreffen niet.

Lees meer...
17th maart 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671Lector Anne Schaafsma (Food Health & Safety) houdt donderdag 19 maart zijn inaugurele rede bij Hogeschool VHL in Leeuwarden. Het lectoraat Food Health & Safety gaat zich de komende jaren bezighouden met diverse aspecten van voedselveiligheid.

 

Lees meer...
16th maart 2015
 
27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671Leeuwarden mag zich de Groenste Gemeente van Fryslân noemen. Wethouder Isabelle Diks ontving donderdag 5 maart uit handen van de Friese Milieu Federatie en op advies van de Friese natuurorganisaties de eerste prijs als groenste gemeente met de beste biodiversiteit.
 

Vanuit het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) zijn verschillende projecten opgezet, gericht op het vergroten van de biodiversiteit en het bevorderen van burgerparticipatie.

Lees meer...
14th maart 2015
 
logo2Tijdens de algemene jaarvergadering op de Aristaeusdag van 13 maart heeft het dagelijks bestuur haar doelen voor 2015 gepresenteerd. Dit dagelijks bestuur is deels vernieuwd door de toetreding van Soraya Bastemeijer als secretaris en Barry Beemsterboer als (interim)penningmeester. Dat betekent eveneens dat we afscheid hebben genomen van Sarah Glücks als secretaris. Sarah zal zich nog gaan inzetten voor de vereniging door de krukkenforums weer nieuw leven in te blazen.
 
Lees meer...
Naar boven