07th december 2015


logo2Op de carrièredag van woensdag 24 febrauri 2016 zal net als in 2015 worden afgesloten met de verkiezing van enkele alumni van het jaar. Hiervoor willen we graag uw hulp voor vragen.

 

Lees meer...
07th december 2015

logo2Op dit moment is Aristaeus, in samenwerking met enkele medewerkers van Van Hall Larenstein en enkele studenten/studieverenigingen, volop bezig met de organisatie van de carrièredag 2016. Door de nieuwe afspraken met Van Hall Larenstein heeft Aristaeus hier een meer leidende rol ingekregen. Om die reden zal de dag anders worden ingevuld dan voorgaande jaren.

Lees meer...
04th december 2015

logo2Zoals bekend is wordt er al enige tijd gesproken over een andere invulling van de samenwerking tussen Van Hall Larenstein, de alumniverenigingen Aristaeus en VVA Velp. Voor 2015 en 2016 is deze samenwerking ingevuld met het gezamenlijk organiseren van enkele activiteiten.

Lees meer...
03rd december 2015
logo2Op donderdag 17 december om 17.00 in het Grand Café Van Hall Larenstein neemt Jurgen Bootsveld iedereen mee in zijn verhaal over zijn studie tot nu, uiteraard onder genot van een hapje en een drankje.
Lees meer...
02nd december 2015
 

“Mucusol, het tovermiddel voor verrotte vis”

Afgelopen donderdag 19 november 2015 besteedde Omroep Gelderland aandacht aan het gebruik van het vis ontslijmingsmiddel Mucosol dat feitelijk als illegaal ontsmettingsmiddel gebruikt wordt in de visverwerkende industrie omdat het actief waterstof peroxide (H2O) bevat. De NVWA heeft zich op een grandioze manier in de luren laten leggen door de plechtige woorden van de producent van dit middel te geloven dat het niet desinfecteert en derhalve als technisch hulpmiddel gezien kan worden. Whoehoehaha!

Lees meer...
01st december 2015
27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671

Dinsdag 8 december 2015 vindt er een reünie plaats van de opleiding Dier- en Veehouderij. Op Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden wordt het een dag waar je oude bekenden en (nieuwe) docenten zult treffen. Dankzij interessante gasten en sprekers belooft het bovendien een dag te worden waar je nog wat van op kunt steken.

Lees meer...
27th oktober 2015
 

"Bewerkt vlees, kankerverwekkend WHO avontuur?"

De vleeswereld wordt wellicht terecht opgeschrikt door het WHO rapport dat op 26 oktober 2015 wereldkundig gemaakt werd waarin staat dat de inname van vlees (50 gram gemiddeld per dag) tot een verhoogd risico op darmkanker teweegbrengt. Een harde weinig genuanceerde, kort door de bocht conclusie met latent waarheidsgehalte wil ik dit typeren.
Dat naar schatting zo’n 90% van de doodsoorzaken voedsel gerelateerd zijn lijkt mij duidelijk. De bacterie Clostridium botulinum, bijvoorbeeld, kan de consument binnen een paar seconden om zeep helpen en het dagelijkse lapje vlees of plak worst doet er wellicht 40 jaar over. In principe kun je aan alles wat je eet dood gaan. Het ligt er maar aan welke hoeveelheden je naar binnen werkt, welke leefstijl je hebt, of je sterke genen hebt en welke antagonistische voedingsmiddelen zoals vis en groenten je tot je neemt. Dergelijke onderzoeken zijn bijzonder lastig om uit te voeren, vergen bijzonder veel data en tijd. Het schept wel veel kansen voor de visserij die al jaren tegen de ‘vleeskaai’ aan het vechten is.

Lees meer...
12th juli 2015
 
 

"De NVWA vindt het BRC certificaat corrupt. Chapeau!"

De Inspecteur Generaal van de NVWA Dr. Ir. Harry Paul heeft op 18 juni 2015 een mooie speech gehouden voor de club van Marc Jansen, het CBL. (centraal bureau levensmiddelenhandel) Het is prijzenswaardig dat de NVWA de speech van hun hoogste baas openbaar maakt, de inspectieresultaten die met ons belastinggeld zijn gefinancierd volgen vast heel snel.  In deze redevoering waren iets meer tanden van de NVWA te zien dan bij de vorige preek. Zie hiervoor de column 1508.

Lees meer...
07th juli 2015
 
logo2Het is weer tijd voor een nieuw en interessant interview! Dit keer Gerwin Koopmans, Milieukundige en Wall of Fame 2012!
 

Klik hier voor het volledige interview.

28th juni 2015
 

"Chloorkip is een levensgevaarlijk voedingsmiddel"

De EU wil middels het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) toestaan dat met chloor behandelde kippen de EU ingevoerd kunnen worden. Het is met name het ontwikkelingsland Amerika dat in ruime mate dit desinfectiemiddel inzet om de voedselveiligheids risico’s als gevolg van de immense productiesnelheden van de pluimvee slachterijen enigszins te beteugelen. Het gebruik van chloor tijdens de slacht van kippen is bedoeld om het gevaar van bacteriologische besmetting door salmonella en E-coli te beheersen als gevolg van de evisceratie (verwijdering van de ingewanden) van het karkas. Een niet ondenkbaar risico als u bedenkt dat in de VS slachtlijnen staan met een capaciteit van zo’n 12.000 kippen per uur. (Ruim 3 per seconde) Mestbezoedeling is nauwelijks goed te voorkomen en hiertegen wordt in de VS chloor ingezet als wondermiddel.

Lees meer...