10th augustus 2018

 

Ingelaste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 september 2018 om 1600 uur. 

Locatie: Meet and Eat, Eperweg 55, 8181 EV Heerde

De uitnodiging en vergaderstukken zijn u per mail of post toegezonden, hieronder de uitnodiging van onze voorzitter.

 

Aristaeus Algemene Ledenvergadering

 Beste leden van Aristaeus,

 
Ik wil u graag uitnodigen voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 september 2018. De locatie en de vergaderstukken vindt u verderop in deze uitnodiging. De aanvang van de vergadering is om 16:00 uur. Het onderwerp van de vergadering betreft de voorgenomen fusie met zustervereniging VVA Larenstein.
 
In onze laatste vergadering hebben we gezamenlijk een aantal condities geformuleerd om tot een fusie te kunnen overgaan. Deze voorwaarden zijn met name door de leden van de VAB-afdeling als voorwaardelijk gesteld. Na het uitschrijven hiervan en bespreking met onze fusiepartner VVA Larenstein kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het stellen van dergelijke voorwaarden geen gelijkwaardige en solide basis oplevert voor de fusievereniging.
 
We kiezen er nu bewust voor meer tijd te nemen voor het fusietraject. Beoogd was gezamenlijk naar buiten te treden vanaf het aanstaande nieuwe schooljaar. We doen dit niet eerder dan wanneer er vanuit beide vereniging een positief besluit komt over de voorgenomen fusie.
 
Waar wringt de schoen. VVA Larenstein laat voormalig bestuurders van Aristaeus een meerderheid aan bestuursplekken invullen. VVA Larenstein stelt hun vermogen zonder voorwaarden beschikbaar aan de fusievereniging waarvan het penningmeesterschap wordt ingevuld door een voormalig Aristaeus bestuurder. Zowel VVA Larenstein als Aristaeus stappen de fusie in met beide een gezonde verlies- en winstrekening. Aristaeus stelt, namens de VAB-afdeling, een pakket aan eisen als voorwaarde voor de fusie. Dit laatste brengt een onbalans in de inbreng in het voorgenomen huwelijk.
 
De vraag ligt nu voor of wij op gelijke voet als VVA Larenstein het fusietraject in willen gaan. Zonder voorwaarden. Zonder eisen. Zijn wij daar klaar voor?
 
Een aantal scenario's zijn denkbaar
  • We besluiten niet te fuseren en blijven een onafhankelijke vereniging. Wij zullen dan onze eigen slagkracht moeten vergroten om onze positie in Leeuwarden te versterken.
  • We besluiten deels te fuseren, maar zonder de VAB-afdeling. De VAB-afdeling zal een eigen juridische entiteit moeten oprichten om van daaruit hun activiteiten te blijven ontplooien.
  • We besluiten volledig te fuseren. We stellen geen aanvullende eisen en gaan vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen in elkaar de toekomst tegemoet.
 
We rekenen mede op jullie denkkracht en wijsheid in dit proces. Wij staan open voor alternatieven en ontvangen deze graag. Wij zien jullie graag op de vergadering om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot een besluit te komen. We gaan een besluit nemen, we kunnen onze fusiepartner niet langer aan het lijntje houden.
 
Het bestuur heeft een voorkeur voor de optie om volledig te fuseren. Naar onze analyse biedt dit het beste toekomstperspectief voor onze vereniging. We behouden onze bestaande band en breiden deze uit met medeafgestudeerden uit Velp. Het levert daarbij de beste binding met de Hogeschool en daarmee de aanwas van nieuwe leden. Deze nieuwe leden vragen een andere benadering en daar moeten we mee aan de slag. We zullen actiever moeten zijn en daarmee voorzien we ook dat onze begroting omhoog moet. In eerste instantie zal een (mogelijk stapsgewijze) contributieverhoging naar € 50,- daarvan blijk geven.  
 
Aansluitend aan de vergadering is er een warme maaltijd beschikbaar. We horen daarom graag of u aanwezig kunt zijn op deze vergadering en of u gebruik wilt maken van het diner. Dieetwensen voor het eten kunt u tevens kenbaar maken.
 
De notulen van onze vorige vergadering zijn als bijlage bijgevoegd.

Ik zie u graag op 21 september!
 
Gerben Donker
Voorzitter

 

15th mei 2018

 

Groene voet VHLVan Hall Larenstein officieel de duurzaamste hogeschool van Nederland

Hogeschool Van Hall Larenstein, met locaties in Leeuwarden en Velp, mag zich met recht ‘de duurzaamste hogeschool’ noemen. Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen momenteel drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hoger onderwijs, gebaseerd op ISO26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Van Hall Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk.

Lees meer...
15th mei 2018

Groene voet VHLVan Hall Larenstein officieel de duurzaamste hogeschool van Nederland

Hogeschool Van Hall Larenstein, met locaties in Leeuwarden en Velp, mag zich met recht ‘de duurzaamste hogeschool’ noemen. Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen momenteel drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hoger onderwijs, gebaseerd op ISO26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Van Hall Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk.

Lees meer...
25th februari 2018

Woensdag 24 januari werd voor de 10e keer de SLB Carrièredag gehouden in van Hall Larenstein in Leeuwarden. Deze dag georganiseerd door van Hall Larenstein en Aristaeus, de alumnivereniging. Op deze dag waren en veel bedrijven en organisaties welke zich in de picture van studenten en afgestudeerden konden stellen.

Lees meer...
16th december 2017

Op 24 november zijn we op excursie geweest naar mengvoedersbedrijfs Gebrs. Fuite in Genemuiden. Aansluitend hebben we een ledenvergadering gehad met als hoofdthema de aanstaande fusie met alumnivereniging VVA Larenstein van de locatie Velp.

Lees meer...
19th november 2017

VHL Terugkomdag voeding

Afgelopen vrijdagmiddag 8 december 2017 was er weer een symposium (‘terugkomdag’) voor afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen georganiseerd.

Lees meer...
19th november 2017
brief03

 

Iedereen heeft ondertussen de rekening voor de contributie ontvangen(per post en/of per mail). Helaas is op de rekening het verkeerde Iban nummer vermeld. Het juiste nummer is NL81 RABO 0139 0516 86 t.a.v. ‘Ver. Van Afgestudeerden van Hall’.

Zou u zo vriendelijk willen zijn bij uw betaling u naam en woonplaats te vermelden. Dit voorkomt misverstanden en vereenvoudigd de verwerking van uw betaling.

Michel

 
15th november 2016
 

"Trump gaat de Amerikaanse voedingsmiddelenindustrie verbeteren? Hoera!"

In zijn overwinningsspeech van 9 november 2016 straalde de aanstaande president van de Verenigde Staten veel Trumpiaans vertrouwen uit over de prestaties die hij gaat leveren. Eindelijk wordt dit grote land verheven boven de junkstatus dat het momenteel heeft als het op voedselkwaliteit en veiligheid aankomt. Goed nieuws voor de bevolking, slecht nieuws voor de medische beroepen. Trump gaat ook de infrastructuur van het land aanpakken. Geweldig nieuws is dit. Hopelijk krijgt hij de gelegenheid zijn grote beloftes vanaf 20 januari 2017 waar te maken en wordt hij niet voortijdig ‘omgelegd’ wat een Amerikaanse traditie lijkt bij sommige presidenten.

Lees meer...
06th april 2016

 
Op 23 februari 2016 werd snoepend Nederland opgeschrikt door een terugroepactie van Mars in Veghel van meer dan 4 miljoen(!) repen die mogelijk plastic deeltjes zouden bevatten dat over een tijdvak van ongeveer 3 maanden was geproduceerd. “Mars heeft proactief de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geïnformeerd en werkt nauw met hen samen” werd hijgerig aan dit persbericht toegevoegd.

Lees meer...
06th april 2016


Logo vhlTijdens de medewerkersdag op hogeschool Van Hall Larenstein zijn afgelopen maandag in Velp weer de jaarlijkse prijzen aan studentenprojecten uitgereikt: de Van Hall Larenstein Golden Globes. Grote winnaar was het project RE-snack, waarmee studenten van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie (locatie Velp) een snack ontwikkeld hebben die voor een deel uit bijproducten (reststoffen) van andere voedingsmiddelen bestaat. Met dit project wonnen zij de eerste juryprijs en de publieksprijs. Projecten Nanded City Urban Farm (een “urban organic agriculture” project in India waaraan studenten een grote bijdrage leveren) en Students for Wildlife (een zeer actieve studiegroep binnen de opleiding Diermanagement) wonnen respectievelijk de tweede en derde prijs.

Lees meer...
Naar boven