Afdrukken

Fusie informatie vergadering 21 september

10th oktober 2018

20140307 182851 resizedFusie informatie en Ledenvergadering 21 september


Beste Leden van Aristaeus,

 

Vorige week vrijdagavond hebben we tijdens de aangekondigde ledenvergadering een besluit genomen over de voorgenomen fusie met VVA Larenstein.

De afdeling VAB gaat verder als zelfstandige vereniging en Aristaeus kan de ingeslagen weg van de voorgenomen fusie met VVA Larenstein voortzetten. De afdeling VAB gaat dus niet meer in het fusietraject.


Ondanks dat ik het betreur dat we onze vereniging gaan opsplitsen ben ik wel blij dat we nu duidelijkheid hebben. Deze duidelijkheid is tot stand gekomen in een democratisch proces na een gezonde discussie in een constructieve en plezierige sfeer. De duidelijkheid die er nu is, is goed voor het VAB, VVA Larenstein, de hogeschool en uiteraard voor jullie: onze leden.

Wat er nu gaat gebeuren is dat er een formeel traject van splitsing wordt gestart waarbij het VAB juridisch op eigen benen komt te staan. De Aristaeus leden die vallen in de huidige afdeling VAB zullen meegaan in de afsplitsing en lid worden van de nieuwe vereniging VAB. Zijn zijn dan geen lid meer van Aristaeus. Uiteraard staat het deze leden vrij om ook lid te worden van Aristaeus. De eerste aanmeldingen heb ik al binnen.

Na de splitsing is Aristaeus klaar voor het volgende formele traject: fusie met VVA Larenstein. Mijn verwachting is dat we vooruitlopend op de handtekeningen zo snel mogelijk gaan proberen als één vereniging te opereren. We houden je hiervan op de hoogte! 

Bovenstaande is op basis van onze eigen inschatting van hoe het zich gaat ontwikkelen. We moeten nog input verzamelen bij specialisten op dit terrein wat tot een mogelijke andere aanvliegroute zal leiden.

We zullen jullie van de voortgang op de hoogte houden.

Gerben Donker
Voorzitter