Algemene ledenvergadering 21 september 1600 uur in Heerde

10th augustus 2018

 

Ingelaste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 september 2018 om 1600 uur. 

Locatie: Meet and Eat, Eperweg 55, 8181 EV Heerde

De uitnodiging en vergaderstukken zijn u per mail of post toegezonden, hieronder de uitnodiging van onze voorzitter.

 

Aristaeus Algemene Ledenvergadering

 Beste leden van Aristaeus,

 
Ik wil u graag uitnodigen voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 september 2018. De locatie en de vergaderstukken vindt u verderop in deze uitnodiging. De aanvang van de vergadering is om 16:00 uur. Het onderwerp van de vergadering betreft de voorgenomen fusie met zustervereniging VVA Larenstein.
 
In onze laatste vergadering hebben we gezamenlijk een aantal condities geformuleerd om tot een fusie te kunnen overgaan. Deze voorwaarden zijn met name door de leden van de VAB-afdeling als voorwaardelijk gesteld. Na het uitschrijven hiervan en bespreking met onze fusiepartner VVA Larenstein kwamen wij gezamenlijk tot de conclusie dat het stellen van dergelijke voorwaarden geen gelijkwaardige en solide basis oplevert voor de fusievereniging.
 
We kiezen er nu bewust voor meer tijd te nemen voor het fusietraject. Beoogd was gezamenlijk naar buiten te treden vanaf het aanstaande nieuwe schooljaar. We doen dit niet eerder dan wanneer er vanuit beide vereniging een positief besluit komt over de voorgenomen fusie.
 
Waar wringt de schoen. VVA Larenstein laat voormalig bestuurders van Aristaeus een meerderheid aan bestuursplekken invullen. VVA Larenstein stelt hun vermogen zonder voorwaarden beschikbaar aan de fusievereniging waarvan het penningmeesterschap wordt ingevuld door een voormalig Aristaeus bestuurder. Zowel VVA Larenstein als Aristaeus stappen de fusie in met beide een gezonde verlies- en winstrekening. Aristaeus stelt, namens de VAB-afdeling, een pakket aan eisen als voorwaarde voor de fusie. Dit laatste brengt een onbalans in de inbreng in het voorgenomen huwelijk.
 
De vraag ligt nu voor of wij op gelijke voet als VVA Larenstein het fusietraject in willen gaan. Zonder voorwaarden. Zonder eisen. Zijn wij daar klaar voor?
 
Een aantal scenario's zijn denkbaar
  • We besluiten niet te fuseren en blijven een onafhankelijke vereniging. Wij zullen dan onze eigen slagkracht moeten vergroten om onze positie in Leeuwarden te versterken.
  • We besluiten deels te fuseren, maar zonder de VAB-afdeling. De VAB-afdeling zal een eigen juridische entiteit moeten oprichten om van daaruit hun activiteiten te blijven ontplooien.
  • We besluiten volledig te fuseren. We stellen geen aanvullende eisen en gaan vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen in elkaar de toekomst tegemoet.
 
We rekenen mede op jullie denkkracht en wijsheid in dit proces. Wij staan open voor alternatieven en ontvangen deze graag. Wij zien jullie graag op de vergadering om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot een besluit te komen. We gaan een besluit nemen, we kunnen onze fusiepartner niet langer aan het lijntje houden.
 
Het bestuur heeft een voorkeur voor de optie om volledig te fuseren. Naar onze analyse biedt dit het beste toekomstperspectief voor onze vereniging. We behouden onze bestaande band en breiden deze uit met medeafgestudeerden uit Velp. Het levert daarbij de beste binding met de Hogeschool en daarmee de aanwas van nieuwe leden. Deze nieuwe leden vragen een andere benadering en daar moeten we mee aan de slag. We zullen actiever moeten zijn en daarmee voorzien we ook dat onze begroting omhoog moet. In eerste instantie zal een (mogelijk stapsgewijze) contributieverhoging naar € 50,- daarvan blijk geven.  
 
Aansluitend aan de vergadering is er een warme maaltijd beschikbaar. We horen daarom graag of u aanwezig kunt zijn op deze vergadering en of u gebruik wilt maken van het diner. Dieetwensen voor het eten kunt u tevens kenbaar maken.
 
De notulen van onze vorige vergadering zijn als bijlage bijgevoegd.

Ik zie u graag op 21 september!
 
Gerben Donker
Voorzitter

 

Naar boven