Studenten VHL werken mee aan bevorderen bodem- en waterkwaliteit

10th december 2015


27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671De kwaliteit van onze bodem holt achteruit en bedreigt de toekomst van de Nederlandse landbouw, de levensader van onze economie. Toch gebeurt er nog te weinig om de bodem- en daarmee ook de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom is vorige week het project 'Van Kennis naar Kunde' van start gegaan.

Binnen dit project, dat wordt geleid door Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), wordt gewerkt aan het grootschalig bevorderen van bodem- en waterkwaliteit.

Project 'Van Kennis naar Kunde'
Tijdens de aftrap van het project waren diverse bedrijven en instellingen aanwezig die direct en indirect te maken hebben met bodemkwaliteit. Een aantal fungeert ook als opdrachtgever binnen het project. Studenten Bedrijfskunde en Agribusiness, Milieukunde, Dier- en Veehouderij en Tuin- en Akkerbouw van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn bij dit project betrokken.

Eerste fase
Samen met de opdrachtgevers gaan zij werken aan de eerste fase: het in kaart brengen van kennisoverdracht, kennisontsluiting en gedragsverandering. Daarvoor zijn onderzoeksvragen opgesteld. De uitkomsten van deze fase worden eind januari gepresenteerd en op basis hiervan zal het projectplan voor fase twee geschreven worden. Het doel is dan om de aanwezige kennis om te zetten naar kunde, zodat bodem- en waterkwaliteit op grote schaal bevorderd kan worden.

Agro Agenda
'Van Kennis naar Kunde' sluit aan op de zogeheten Agro Agenda, dat in 2013 door LTO Noord, de Agro Industrie, de maatschappelijke organisaties, de onderwijs- en kennisinstellingen, Gedeputeerde Staten van de drie Noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken is getekend. Eén van de icoonprojecten binnen de agenda is 'Structurele bodemverbetering'.

Het project wordt gefinancierd door de Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, LTO Noord Fonds, Niscoo, Waterschap Noorderzijlvest, Hogeschool Van Hall Larenstein en Centre of Expertise Agrodier.

aftrap project van kennis naar kundeAftrap project 'Van Kennis naar Kunde'

 

Naar boven