De strijd aan tegen ‘disbalans’ in ons eten en drinken

17th maart 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671Lector Anne Schaafsma (Food Health & Safety) houdt donderdag 19 maart zijn inaugurele rede bij Hogeschool VHL in Leeuwarden. Het lectoraat Food Health & Safety gaat zich de komende jaren bezighouden met diverse aspecten van voedselveiligheid.

 

Voedselveiligheid  

Iedereen moet kunnen vertrouwen op hetgeen hij op zijn bord of in zijn glas krijgt voorgeschoteld. Dat noemen we voedselveiligheid. Vooral voor zwangere vrouwen, vrouwen die de borst geven, zuigelingen, peuters en ouderen is voedselveiligheid een belangrijk thema. Zij zijn extra gevoelig voor de gevolgen van het binnenkrijgen van te hoge of te lage doseringen van bepaalde voedingsstoffen.

Minder bekende aspecten

Het lectoraat Food Health & Safety gaat met minder bekende aspecten van voedselveiligheid aan de slag. Denk aan ongewenste modificaties van voedingsstoffen of een verhoogde intolerantie voor melk. Het lectoraat gaat de veiligheidsmarges van een aantal voedingsstoffen met een mogelijk hoger risico op te hoge of te lage dosering voor gevoelige doelgroepen in kaart brengen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar een onderzoek dat moet aantonen of een hoge, maar vaak als 'normaal' beoordeelde, consumptie van koolhydraten (onder andere suiker) door schoolgaande kinderen leidt tot functieverlies van lichaamseiwitten.

Kwaliteit van melk  

Samen met het lectoraat Zuiveltechnologie van Hogeschool VHL neemt Schaafsma de effecten van het zuivelproductieproces op de kwaliteit van eiwit in melk en melkproducten onder de loep. Ook gaat hij onderzoek doen naar de samenstelling van melk in relatie tot de voeding van de koe. De laatste decennia is er veel aandacht besteed aan de efficiëntie van melkproductie. De effecten op de kwaliteit van de melk zijn echter nog niet goed bekend.

Samenwerking  

Het lectoraat Food Health & Safety gaat de samenwerking zoeken met University Campus Fryslân (UCF), Dairy Chain, Dairy Campus, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Medisch Centrum Leeuwarden, Wageningen UR, meerdere Centers of Expertise, bedrijfsleven en melkveehouders. Deze samenwerking moet leiden tot goede en duurzame voeding.

Programma  

Het programma rondom de inaugurele rede van Anne Schaafsma vindt plaats op donderdag 19 maart, vanaf 12:15 uur in het Auditorium van Hogeschool VHL, Agora 1 in Leeuwarden. Voorafgaand aan de inauguratie is er een mini-seminar: 'Goede voeding, de kapstok van het leven'. Bekijk hier het programma van de dag.

anne schaafsma, lector food health & safety hogeschool vhl

Anne Schaafsma, lector Food Health & Safety, houdt donderdag 19 maart zijn inaugurele rede bij Hogeschool VHL.

Bron: www.hogeschoolvhl.nl

Naar boven