Afdrukken

Doelen voor 2015 bepaald!

14th maart 2015
 
logo2Tijdens de algemene jaarvergadering op de Aristaeusdag van 13 maart heeft het dagelijks bestuur haar doelen voor 2015 gepresenteerd. Dit dagelijks bestuur is deels vernieuwd door de toetreding van Soraya Bastemeijer als secretaris en Barry Beemsterboer als (interim)penningmeester. Dat betekent eveneens dat we afscheid hebben genomen van Sarah Glücks als secretaris. Sarah zal zich nog gaan inzetten voor de vereniging door de krukkenforums weer nieuw leven in te blazen.
 
2014 is een lastig jaar gebleken. Zo loopt de inning van contributie achter, is het ledenbestand niet 100% volledig en waren er te weinig bestuursleden om het volledig pallet aan activiteiten goed te kunnen begeleiden en organiseren. Het bestuur is zich hier terdege van bewust en heeft daarom gerichte doelstellingen opgesteld om deze achterstand zo spoedig mogelijk in te halen.
 
bestuur
Het jaar 2015 zal hoofdzakelijk in het teken staan van de interne organisatie en de communicatie naar de leden. Zo zal het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris zich voornamelijk richten op hun concrete hoofdtaken. Dit houdt in dat er een beter inzicht in het ledenbestand moet komen, waaronder contributiebetaling, e-mailadressen en NAW-gegevens. Zonder deze laatste twee is communicatie naar de leden namelijk niet mogelijk. Ook zal er in de samenwerking met het VHL en VVA na de vele, onderlinge gesprekken, meer invulling gegeven gaan worden.
  
Het bestuur voor de wisseling
 
Daarnaast krijgt elk bestuurslid een eigen portefeuille, gericht op het operationele gedeelte van de vereniging; de activiteiten. Dit houdt in de activiteiten naar de leden (waaronder netwerkevent en Aristaeusdag), de activiteiten naar de studenten (waaronder krukkenforums en diplomeringen) en de communicatie naar de leden (waaronder website en social media). De werkelijke organisatie komt te liggen bij de leden zelf, met ondersteuning van deze bestuursleden.
 
bestuur 2
Tijdens de vergadering is er ook kritiek geleverd op het functioneren van het bestuur. Het bestuur is zich bewust van haar tekortkomingen en haar kracht over 2014, maar kan de betrokkenheid in de vorm van deze kritiek enorm waarderen. De verklaring en motivatie van deze tekortkomingen in combinatie met de plannen en ambities van het bestuur, stemde de ledenvergadering daarentegen tevreden. Desalniettemin waardeert het bestuur deze betrokkenheid en geeft aan dat zij graag open staat voor ideeën.
  
Het nieuwe bestuur met Soraya, Ramon, Barry en Albert
 
Het bestuur heeft haar plannen gepresenteerd middels een PowerPoint presentatie, welke hieronder te downloaden is.  
 
Download hier de presentatie.