Aanmelden Aristaeusdag!

14th februari 2015
 
logo2Het staat weer voor de deur; de Aristaeus Activiteitendag! Deze dag, standaard de tweede vrijdag van de maand maart, zal plaatsvinden in de omgeving Leeuwarden. Dit keer dus iets minder centraal, maar voor velen wel terug richting de roots. U kunt hier het programma vinden, het jaarverslag 2014 inzien en uw aanmelden voor het programma.
 
 
 
Programma
Er zijn diverse excursies georganiseerd bij toonaangevende bedrijven. Het complete programma is zo goed als rond, dus het aanmelden kan al beginnen! Het Bestuur hoopt u in groten getale te mogen ontvangen!
 
 
Aanmelden
Indien u wenst deel te nemen aan de Aristaeus Activiteitendag, kunt zich vanaf heden aanmelden voor het programma. U kunt zich opgeven voor een excursie, de vergaderingen en/of het diner. Uiteraard kunt u zelf bepalen waar u allemaal aan deelneemt.
 
 
Jaarverslag
Voor het eerst zal het jaarverslag digitaal verspreid worden. Niet alleen om mee te gaan met het digitale tijdperk, maar ook vanwege de enorme kostenbesparing die dit oplevert. Voor velen zal dit misschien even wennen zijn, maar het Bestuur is ervan overtuigd dat dit de beste manier is om continuïteit te bieden.
 
 
 

 

Naar boven