Bijdragen aan duurzame en rendabele melkveehouderij

12th februari 2015
 

27a8e6a8-aebf-4025-93b9-675ba96f3671Wiepk Voskamp-Harkema (Duurzame Melkveehouderij) en Kees Lokhorst (Smart Dairy Farming en Herd Management) hielden 21 januari 2015 hun inaugurele rede als lector van Hogeschool VHL. Rondom de inauguratie in Leeuwarden was een gevarieerd programma samengesteld.

Sprekers van LTO Nederland, Stichting Weidegang, Wageningen University en CRV droegen bij aan het programma. Ook de melkveehouders kwamen aan bod.

Onderwijs en werkveld

Gezamenlijk gaan Wiepk Voskamp-Harkema en Kees Lokhorst de komende vier jaar met onderwijs en werkveld een bijdrage leveren aan oplossingen voor een duurzame en rendabele melkveehouderij, die internationaal concurrerend is en maatschappelijk geaccepteerd wordt. 'Samen willen wij de melkveehouderij een stapje verder in de ontwikkeling helpen.'

Winst door ICT

Met behulp van ICT valt er een hoop winst te behalen in de dagelijkse bedrijfsvoering van de melkveehouderij. 'Moderne technieken, met sensoren en beslismodellen, kunnen melkveehouders helpen om hun vee beter te managen. Zo behalen ze een beter rendement, gaan efficiĆ«nter om met productiefactoren als voer en zorgen voor een beter welzijn van dieren', aldus Lokhorst. 

Meer winst uit gras

In Nederland is ruimte voor 10% groei in de melkveehouderijsector, vertelt Kees Romeijn van LTO Nederland tijdens de inauguratie. Maar dit moet wel verantwoord gebeuren. 'We moeten van generieke naar bedrijfseigen oplossingen. Vakmanschap en aandacht van de boer zijn onmisbaar om meer winst uit gras te halen', betoogde Kees-Jaap Hin van Stichting Weidegang.

Langere levensduur koeien

Henk Hogeveen van Wageningen University pleitte voor meer focus op een langere levensduur van koeien. 'Betere gezondheid en betere vruchtbaarheid verkleinen de behoefte aan jongvee. Daardoor heb je ook minder kosten en broeikasgassen. Gezondere dieren betekent minder dieren afvoeren.'

'Vermaatschappelijking' landbouw

Ook de melkveehouder moet mee met de ontwikkelingen. Hij moet de samenleving uitleggen wat hij doet. 'De impact van de maatschappij op het doen en laten van de melkveehouder neemt toe', constateerde melkveehouder Jan van Weperen. 'Als boer moet je vroeg anticiperen op eventuele maatschappelijke discussies. Er is sprake van een 'vermaatschappelijking' van landbouw.'

kees lokhorst lector smart dairy farming en herd management

Kees Lokhorst, lector Smart Dairy Farming en Herd Management.

wiepk voskamp lector duurzame melkveehouderij

Wiepk Voskamp-Harkema, lector Duurzame Melkveehouderij.

Bron: www.hogeschoolvhl.nl

 

 
Naar boven