Milieukunde

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van de leden, zijn er binnen Aristaeus afdelingen opgericht die zich richten op één van de vier opleidingsgroepen binnen Van Hall Larenstein. Het gaat om de opleidingen:

  • Bedrijfskunde en Landbouw
  • Life Sciences (VAB)
  • Milieukunde
  • Diermanagement

milieukunde

De afdeling Milieukunde richt zich op de alumnus die één van de volgende opleidingen heeft gevolgd:

  • Milieukunde
  • Kust en zeemanagement
  • Chemische Technologie
  • Plattelandsvernieuwing

De afdeling heeft als doel het creëren van een platform waar je kunt netwerken en nieuwe kennis op kunt doen, maar ook op een gezellige en informele manier contact kunt houden met je oud klasgenoten. Dit doel wil de afdeling bereiken door het organiseren van diverse activiteiten door het jaar heen. Enkele voorbeelden zijn bedrijfsbezoeken, excursies, lezingen en netwerkborrels.

Daarnaast wil de afdeling ook de aansluiting houden bij de huidige studenten van het Van Hall Larenstein, door het (mede)organiseren van Krukkenforums en de bedrijvenmarkt. Aristaeus is daarom de manier om contact te houden met je oude studiegenoten en een netwerk op te bouwen binnen jouw vakgebied.

Naar boven