VAB (Life Sciensces)

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van de leden, zijn er binnen Aristaeus afdelingen opgericht die zich richten op één van de vier opleidingsgroepen binnen Van Hall Larenstein. Het gaat om de opleidingen:

  • Bedrijfskunde en Landbouw
  • Life Sciences (VAB)
  • Milieukunde
  • Diermanagement

sam

De afdeling Life Sciences (VAB) richt zich op de alumnus die één van de volgende opleidingen heeft gevolgd:

  • Biotechnologie
  • Chemie
  • Levensmiddelentechnologie

De afdeling voor de Life Sciences studierichting, "Het VAB" genaamd, stamt nog uit de tijd van Bolsward waar de zuivelschool haar oorsprong had. Oorspronkelijk is de afdeling opgericht als ‘Vereniging van Afgestudeerden Bolsward’,  door de eerste afgestudeerden in 1906. In 2006 heeft de afdeling haar 100-jarig bestaan uitbundig gevierd. Het VAB ziet ontspanning, leren en ontmoeten als hoofdtaken voor haar leden.

 

Naar boven