Afdrukken

Aristaeus

Aristaeus is de vereniging van afgestudeerden van Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. De vereniging is ontstaan in 1999 na een fusie van de alumniverenigingen vanuit Leeuwarden, Groningen en Bolsward. De geschiedenis van deze verenigingen gaat soms al 100 jaar mee.

Gezamenlijk zijn wij de vertegenwoordiging van de opleidingen op het Van Hall Larenstein. Aristaeus is een groot netwerk van afgestudeerden in de richtingen Diermanagement, Landbouw, Life Sciences en Milieukunde. Dit betekent dat wij toegankelijk zijn voor alle gediplomeerden van het Van Hall Larenstein te Leeuwarden.

Regelmatig organiseren wij activiteiten voor onze leden die een raakvlak hebben met de bovenstaande studierichtingen. Wij organiseren onder andere:

Aristaeus is een ambassadeur voor de opleidingen, een rol die wij verder willen uitbouwen. Door veel overleg te hebben met de opleidingen, de directie, Agrojobs en Training & Consultancy, streven we naar een juiste aansluiting van studie op de markt. Verder is het altijd meegenomen als je oud studiegenoten ontmoet die mogelijk veel voor je kunnen betekenen. Soms zijn dergelijke contacten uiterst waardevol om een andere baan te vinden.

Het logo symboliseert de vereniging Aristaeus. De bijenkorf is de verzameling afgestudeerden verenigd in een hecht netwerk, iets wat bij de bijen ook het geval is. Zij moeten immers met zo'n 20.000 tegelijk in één huis leven. De invliegopening symboliseert de school. Hierin is ook de bekende driehoek herkenbaar van het voormalige Van Hall Logo. Het vlieggat van de bijenkorf maakt deel uit van de letter A, beter uit te leggen als de 1e letter van Aristaeus. De vier bijen symboliseren de vier hoofdstudierichtingen binnen de Hogeschool: Life Sciences, Landbouw, Diermanagement en Milieukunde. Het geheel wordt bijeengehouden door bedrijfskunde zullen we maar zeggen want een volk moet wel 'winst' maken.

Aristaeus was een redelijk frivole Griekse god die zowel met de landbouw, diermanagement en vooral de levensmiddelentechnologie te maken heeft gehad. Verder was hij een beetje een dromerige godheid die wel van de prettige dingen van het leven hield.

Aristaeus was een goedgezinde Griekse godheid die op vele plaatsen aanbeden werd, maar waarvan de mythen wat onduidelijk zijn. De naam is afgeleid van 'Aristos' het Griekse woord voor best. Volgens de algemeen geldende opvatting is Aristaeus de zoon van Apollo en de nimf Cyrene. Hij heeft de bijenhouderij geïntroduceerd en de cultivering van druiven en olijven. Ook werd hij vereerd als jagersgod, was beschermer van de kudden en in het bijzonder van de bijenteelt.

Aristaeus, netwerk van jouw toekomst!