Interview met... Gerwin Koopmans

Foto Koopmans“Werk hard, want een carrière komt niet vanzelf”

Gerwin Koopmans heeft een mooie staat van dienst. In de afgelopen 25 jaar heeft hij tal van vernieuwende onderzoeken uitgevoerd en vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van bodemchemie. Tegenwoordig ontfermt hij zich over een project dat de milieueffecten van synthetische nanodeeltjes in de bodem detecteert en analyseert. Voor Gerwin zijn passie, doorzettingsvermogen, ambitie en discipline de succesfactoren van een veelbelovende carrière.

Wie de carrière van Gerwin Koopmans bekijkt, zal niet verbaasd zijn dat hij in de Wall of Fame van Aristaeus staat. Gerwin studeerde nog Milieukunde op het oude Prof. H.C. van Hall Instituut in Groningen in beginjaren negentig. Na deze studie volgde hij op de Rijksuniversiteit in Groningen een studie Milieubiologie en begon zijn carrière bij de provincie Zuid-Holland met de beoordeling van bodemsaneringsplannen. Daarna ging hij als promovendus naar Wageningen Universiteit, waar hij in 2004 promoveerde bij de vakgroep Soil Chemistry and Chemical Soil Quality en vervolgens als postdoctoraal researcher aan de slag ging. In 2007 kreeg hij de kans om bij Alterra te gaan werken, waar hij zich onder meer bezighield met het opvangen van fosfaat uit bodemwater. “Dit is een interessant project geweest, waarbij we met een reactieve laag van ijzerzand rondom een drainagebuis het fosfaat uit bodemwater kunnen vastleggen, waardoor het bodemwater schoon wordt gemaakt alvorens het naar het oppervlaktewater stroomt. Het fosfaat uit het ijzerzand kan eventueel weer teruggewonnen worden. Voor waterschappen is dit een interessante techniek.“

In 2010 werd Gerwin door de vakgroep van Wageningen Universiteit gevraagd om weer terug te keren om daar onderzoek te gaan doen. Dat heeft hij gedaan, maar hij werkt daarnaast nog steeds voor Alterra. In Wageningen verricht hij innovatief onderzoek naar synthetische nanodeeltjes. “In verschillende consumentenproducten zitten tegenwoordig synthetische nanodeeltjes en die komen uiteindelijk in het milieu terecht. We willen onderzoeken wat de risico’s hiervan zijn, maar dat kunnen we pas doen als we de nanodeeltjes in de bodem kunnen detecteren en analyseren. We willen een methode ontwikkelen om die deeltjes te meten. Vroeger onderzocht men pas als er eerst een milieuprobleem was. Met dit onderzoek willen we de stap eerder zetten en inschatten welke effecten er zijn.” Voor carrière en persoonlijke ontwikkeling heeft Gerwin in de afgelopen jaren, en zeker in de beginjaren en tijdens zijn studie, mentoren gehad. “De mentoren zijn heel belangrijk voor mijn carrière geweest. Mensen die mij het vertrouwen gaven, enthousiast maakten, de schoonheid van het vak lieten zien en me hielpen als ik op een moeilijk kruispunt stond. Zo’n sterk netwerk is essentieel voor je carrière en het werk dat je doet. “ Maar doorzettingsvermogen, discipline en passie zijn volgens Gerwin ook ingrediënten voor een succesvolle carrière: “Kies het vak waarvoor je passie voelt. Werk hard, want dingen komen niet vanzelf. Zorg ook dat je een goed netwerk opbouwt en niet alleen via Linkedin. Ik geloof veel meer in warme connecties.”

Naar boven